top of page

İşletmeler İçin İleri Düzey

Finansal Okuryazarlık 

                               Eğitim Programı

İLERİ DÜZEY FİNANSAL OKURYAZARLIK PROGRAMI

 

İşletmeler için İleri Düzey Finansal Okuryazarlık Sertifika Programı katılımcılara şirketin finansal performasını ölçmek, izlemek ve doğru öngörülerle karar alabilmek için gerekli donanımı kazanmalarını sağlayacaktır.

Program 22 Mart 2023 Çarşamba başlayacak, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü son bulacaktır. Program boyunca nakit akışını doğru yönetmek, kur riskine karşı korunmak ve disiplinli bir bütçe oluştumakla ile ilgili hem temel hem ileri düzey bilgilere sahip olacak ve finansal planlamalarınızı çok daha doğru öngörülerle, sağlıklı bir şekilde yapabileceksiniz.

DERS PROGRAMI

 

1. DERS - Paranın Zaman Değeri

2. DERS - Paranın Zaman Değeri

3. DERS - Finansal Tabloların Okunması

4. DERS - Finansal Oran Analizi

5. DERS - Nakit Yönetimi

6. DERS - Alacak Yönetimi ve Stok Yönetimi

7. DERS - Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

8. DERS - Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

9. DERS - Kur Riski Nedir? Yönetilmeli Midir?

10. DERS - Kur Riski Yönetimiyle Nakit Akış Yönetimi

11. DERS - Kur Riski Yönetimi Araçları (Spot Piyasalar, Türev Piyasalar)

12. DERS - Kur Riski Yönetimi Araçları (Forward, Vadeli İşlemler)

13. DERS - Kur Riski Yönetimi Araçları (Opsiyonlar, Genel Değerlendirme)

14. DERS - Bütçe Plan ve Kontrol

15. DERS - Bütçe Plan ve Kontrol

16. DERS - İç Denetim ve İç Kontrol

17. DERS - İç Denetim ve İç Kontrol

-BİTİRME SINAVI-

PROGRAM İLE İLGİLİ DİĞER DETAYLAR

  • Sertifikaya hak kazanmak için eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

  • Her dersin sunumu ve de notları katılımcılarla paylaşılacaktır

  • Her ders sonunda ders ile ilgili okuma, dinleme vb. tamamlayıcı materyaller sunulacaktır

  • Her ders başında bir önceki derse dair bir mini quiz gerçekleştirilecektir

  • Programın sonunda gerçekleştirilecek Genel Değerlendirme Sınavı’nda 80 puan ve üzerinde not alarak

    başarı sağlayanlar Başarı Sertifikası, diğer katılımcılar Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

EĞİTMENLERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

KUR RİSKİ YÖNETİMİ --- MEHMET TAYLAN

Galatasaray lisesi ve İTÜ matematik mühendisliği mezunudur. Finans sektörüne araştırma analisti olarak başlamış, hazine ve portföy yönetimi, risk yönetimi ve kurumsal finansman alanlarında 20 yıllık finans sektörü tecrübesi vardır. İkisi serbest fon (Hedge Fund) olmak üzere 10 adet yatırım fonu kurmuştur. Meksa Portföy Genel Müdürlüğü ve A1 Kapital Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinden sonra hali hazırda şu an Alnuz Portföy’de görev almaktadır.

 

BÜTÇE KONTROL VE İÇ DENETİM --- BÜLENT KÜÇÜK

Ankara Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonometri bölümünden 1989 yılında mezun olan Bülent Küçük, iş hayatına Yapı ve Kredi Bankasında mali analist olarak başlamıştır. 2000’li yılların başlarında finans sektöründen üretim sektörüne geçerek, üretim planlaması ve iç denetim konularında uzmanlaşmıştır. Uzun yıllar İç Denetim Uzmanı olarak görev yaparak, 2015 yılında savunma sanayi sektöründe finansman müdürü görevini üstlenmiştir. Halen çeşitli firmalara iç denetim konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

bottom of page